Klankmassage

De Peter Hess®-klankmassage is een ontspanningsmethode.

Ontspanning is een groot goed, zeker als je tot meer en grotere prestaties wordt verleid of te maken hebt met angst. Omstandigheden in de maatschappij, op je werk, school of in je thuissituatie kunnen stress geven. Dat is prima, als je ook maar regelmatig ontspant.
Wanneer je uit balans bent, kan dit leiden tot een gebrek aan enthousiasme en energie. Door het gemis van energie en enthousiasme kun je je gespannen en moe voelen. Dat kan leiden tot bijvoorbeeld emotionele instabiliteit, slapeloosheid, stofwisselingsstoornissen. Ook kan een burn-out op de loer liggen als de boog constant gespannen is.
Een klankmassage kan je dan, ondanks de omstandigheden, helpen om je op te laden en te ontspannen.

Je kunt je lichaam zien als het klankbord van je leven. Het vertelt jou je eigen verhaal wanneer je daar de ruimte voor neemt.
Wanneer je met jezelf en je omgeving in harmonie bent, kun je jouw leven zelf vormgeven. Dat geeft zelfvertrouwen. Het is de basis voor ontspannen bewegen en waarnemen. Zo kun je tot je recht komen.

De hoofdkenmerken van een Peter Hess® – klankmassage zijn:

  • zachte massage en harmonisatie van het lichaam door klanken
  • positieve beïnvloeding van het bewustzijn
  • toename van inzicht, plezier en creativiteit
  • versterking van het herstellend vermogen 

De Peter Hess®-klankmethode is in de eerste plaats een ontspanningsmethode. De klankmassage is gericht op ontspanning van lichaam en geest!

De basisklankmassage

Bij deze massage volgens de methode Peter Hess® staat het verloop vast. De klankschalen worden in een bepaalde volgorde en combinatie op het geklede lichaam gezet en aangeslagen.

Bij de basisklankmassage worden drie klankschalen gebruikt:

  • Gewrichtsschaal, ook wel universeel schaal genoemd
  • Bekkenschaal
  • Hartschaal 

Deze drie schalen ontlenen hun naam aan het frequentiespectrum dat resoneert bij bepaalde lichaamsdelen.

Na een kort voorgesprek neem je plaats op de massagetafel. Je houdt je kleren aan, alleen de schoenen gaan uit. Gemakkelijk zittende kleding bevalt het best.
Kleding met knoopjes en glitters, sieraden en riemen verstoren de werking van de klankschalen.

De Peter Hess® klankschalen worden op en rond je lichaam geplaatst. De klankschalen komen in trilling als ik ze aansla. Dat kun je horen en voelen. De vibratie brengt je cellen in beweging en dat vormt de klankmassage. Deze voert naar stilte en nodigt uit om op te merken wat je nodig hebt.

De klankmassage duurt ca. 45 minuten. Na afloop is er gelegenheid om over je ervaringen te praten. Voorgesprek, klankmassage en nagesprek vullen samen een uur.

De individuele klankmassage

We kunnen onderscheid maken tussen een basisklankmassage en een meer toegespitste massage op de behoeften van de cliënt. De individuele klankmassage.
Bij deze klankmassage kunnen nog andere schalen dan de drie uit de basismassage gebruikt worden en/of tingsha’s, gongs e.d.
Deze individuele massage kan hierdoor van persoon tot persoon verschillen.

Na een kort voorgesprek neem je plaats op de massagetafel. Je houdt je kleren aan, alleen de schoenen gaan uit. Gemakkelijk zittende kleding bevalt het best.
Kleding met knoopjes en glitters, sieraden en riemen verstoren de werking van de klankschalen.

De Peter Hess® klankschalen worden op en rond je lichaam geplaatst. De klankschalen komen in trilling als ik ze aansla. Dat kun je horen en voelen. De vibratie brengt je cellen in beweging en dat vormt de klankmassage. Deze voert naar stilte en nodigt uit om op te merken wat je nodig hebt.

De klankmassage duurt ca. 45 minuten. Na afloop is er gelegenheid om over je ervaringen te praten. Voorgesprek, klankmassage en nagesprek vullen samen een uur